بانک اطلاعاتی؟

بانک اطلاعاتی

اوستای ما (همون فرمانده بخونین) تازه فهمیده که بله ما یه تخصصی توی کامپیوتر داریم خیر سرمون و نمیدونم از کجا ایناصطلاح بانک اطلاعاتی را کشف کرده هی هر لیستی گیرش میاد برای اونیکی اوستا کوچیکتره (بخونین جوجه فرمانده) پاراف میکنه «برادر فلانی پیگیری کنید اطلاعات فلان توسط برادر بهمان در بانک اطلاعاتی بیسار جمع آوری شود» آخر خدمتی گیری داده ها از طرفی هم سه روز تشویقی برای ما گرفته گرو کشیده و به بقیه سربازها هم میگه بله آقای فلانی به خاطر خوش خدمتی 3 روز تشویقی همون حکایت آش نخورده و دهن جزغاله شده.

Advertisements